eemhorst_logo

Kwaliteitsverslag en Kwaliteitsplan

Stacks Image 400
Op 13 januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederland het kwaliteitskader verpleeghuiszorg gepubliceerd. Dit Kwaliteitskader is de kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg. Eén van de voorschriften uit dit kwaliteitskader is het uitbrengen van een Kwaliteitsverslag en een Kwaliteitsplan. Daarnaast publiceren wij onze in- en exclusiecriteria.

Deze documenten zijn bedoeld voor alle betrokkenen, zoals (toekomstige) bewoners en hun naasten, (toekomstige) medewerkers, zorgkantoren, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en overige stakeholders en geïnteresseerden.
Stacks Image 408
© De Eemhorst. Website: Quagga
De Eemhorst - Kwaliteitsverslag en -plan