eemhorst_logo

Complimenten en klachten

Natuurlijk krijgen wij graag complimenten. Het kan echter voorkomen dat er een verschil van inzicht ontstaat. In dat geval willen wij dat graag met u oplossen! We nodigen u dan nadrukkelijk uit om contact met ons op te nemen.
De Eemhorst wil graag laagdrempelig zijn. Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over onze zorg- en dienstverlening, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers of de directie.

Als u vindt dat uw klacht door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie van onze brancheorganisatie Riant Verzorgd Wonen. De klachtencommissie is onafhankelijk en gaat vertrouwelijk met uw informatie om. Er is een geheimhoudingsplicht.
Ook kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon bij Riant Verzorgd Wonen.

Contactgegevens

Klachtencommissie: ObscureMyEmailklachtencommissie
Vertrouwenspersoon: ObscureMyEmailvertrouwenspersoon
Telefoonnummer: 023-5311612

Indien u met ons, de externe klachtencommissie of de vertrouwenspersoon niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie EZa.
Klachtenregeling voor bewoners

Klachtenregeling voor bewoners

Reglement en procedure

Download onderstaand document voor het klachtenreglement van De Eemhorst en informatie over de klachtenprocedure.

Informatie

Download onderstaand document voor meer informatie over de klachtencommissie en vertrouwenspersoon.
Klachtenregeling voor medewerkers

Klachtenregeling voor medewerkers

Wij doen ons best je een aangename en veilige werkplek te bieden. Mocht je niettemin op- of aanmerkingen hebben, neem dan contact op met de directie.

Als je vindt dat je klacht door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie bij onze brancheorganisatie Riant Verzorgd Wonen. Deze gaan altijd vertrouwelijk met jouw informatie om en zijn onafhankelijk. Er is een geheimhoudingsplicht.

Reglement en procedure

Download onderstaand document voor het klachtenreglement en informatie over de procedure.

Informatie

Download onderstaand document voor meer informatie over de klachtencommissie en vertrouwenspersoon.
Stacks Image 668
© De Eemhorst. Website: Quagga
De Eemhorst - Klachten