De Eemhorst - Kosten
eemhorst_logo

Wat zijn de kosten van het wonen in een particulier verzorgingshuis?

Wonen in een particuliere woonzorgvoorziening is niet slechts voor een enkeling weggelegd. Er dient wel een bepaald inkomen of vermogen (eigen huis) aanwezig te zijn. Als dat er is, dan kan de keuze gemaakt worden voor particuliere woonzorg.

Huur en servicekosten

Bij woonzorgvoorziening De Eemhorst betaalt men maandelijks een vast bedrag voor de diensten. Dit bedrag bestaat uit twee componenten: huur en servicekosten.

Onder de servicekosten valt ook zorg die niet binnen de indicatie valt, zoals die door het CIZ wordt vastgesteld. Deze indicatie, die valt onder de AWBZ- of WMO-zorg, blijkt veelal niet toereikend voor wat wij waardig wonen en passende zorg vinden.

Binnen het servicepakket vallen onder meer:

  • 24-uurszorg en persoonlijke begeleiding
  • Maaltijden, koffie, thee en tussendoortjes
  • Een afwisselend activiteitenprogramma
  • Schoonmaak van uw appartement, de centrale huiskamer en het terrein
  • Was- en strijkservice
  • Internet, kabeltelevisie
  • Gas, water en licht
  • Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering
Stacks Image 732

Eigen bijdrage voor AWBZ of WMO zorg

Voor AWBZ of WMO zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Dit verschilt daardoor per persoon. Wij willen u graag helpen om dit voor u inzichtelijk te krijgen.

U heeft recht op AWBZ of WMO zorg na uw zorgindicatie. Hierbij hoort een Persoons Gebonden Budget (PGB). De kosten voor de AWBZ of WMO zorg worden betaald uit uw PGB.

Prijzen

Onderstaande is een voorbeeldberekening van (meer-) kosten van wonen op De Eemhorst. We gaan daarbij uit van een modaal inkomen voor een 65 plusser en een gemiddeld vermogen. De meerkosten voor wonen op De Eemhorst zijn in dit voorbeeld dus € 1297 per maand.*
Bij deze berekening zijn wij ervan uit gegaan dat er geen extra kosten zijn voor wonen in een reguliere zorginstelling. Dit kan echter wel het geval zijn.
 

De Eemhorst

Reguliere instelling

 

De Eemhorst

Reguliere instelling

Wonen (huur):

€ 1600

€ 0

Wonen (servicekosten):

€ 1350

€ 0

Zorg (max bijdrage PGB):

€ 881,60

€2.419,40

Totaal netto per maand:

€ 3.831,60

€ 2.419,40

* Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunt u aan deze voorbeeldberekening geen rechten ontlenen. De berekeningen zijn gebaseerd op de tarieven van 2020.
Stacks Image 734

Meer informatie

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft over de mogelijkheden. Wij kunnen u helpen met het maken van een voorbeeldberekening die is toegespitst op uw situatie.
Stacks Image 548
© De Eemhorst. Website: Quagga
De Eemhorst - Kosten