cookie
Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en die we gebruiken om te kijken of we de site kunnen verbeteren. Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Bekijk ook onze Privacyverklaring.

De Eemhorst - Privacyverklaring
eemhorst_logo

Privacyverklaring

De Eemhorst Vof, hierna genoemd De Eemhorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Eemhorst
Hooiweg 6 t/m 10
3768 MR Soest
035 7200 400
www.eemhorst.nl

Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via ObscureMyEmailinfo.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Eemhorst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, ons een email stuurt, bij ons op de wachtlijst staat of omdat u bij ons woont. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Woonplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (als u bij ons komt wonen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Eemhorst verwerkt, enkel indien u bij ons komt wonen, ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Godsdienst of levensovertuiging (indien gewenst)
 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Eemhorst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen of diensten te kunnen leveren
 • Om te voldoen aan de wet, zoals bijvoorbeeld de belastingwetgeving

Geautomatiseerde besluitvorming

De Eemhorst neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Eemhorst) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Eemhorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of voor een termijn die wij wettelijk verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Eemhorst verkoopt uw gegevens nooit en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en organisaties (zoals de huisarts) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Eemhorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Eemhorst gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De Eemhorst gebruikt cookies om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden zoals Google analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Eemhorst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ObscureMyEmailinfo.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De Eemhorst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Eemhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact met ons op via ObscureMyEmailinfo.
Stacks Image 501
© De Eemhorst. Website: Quagga

cookie
Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en die we gebruiken om te kijken of we de site kunnen verbeteren. Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van de website, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Bekijk ook onze Privacyverklaring.